YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Lars Agerberg

 

 

• Personligt »

Född och uppväxt på Frösön i Jämtland, men bor numera i Täby med hustru och dotter.  

 

• Professionellt »

Jobbade först i musikbranschen, bland annat som föreståndare för Hagström Musik i Örebro. Efter den perioden hamnade jag på ekonomlinjen i Örebro och har sedan dess arbetat med revision i olika former.

 

• Länkar »

Mina favirotlänkar går till den musiksajt där vi lagt ut vår hobbygrupp, BBMB, och till Täby Gymnastikförening där både min dotter och jag är aktiva.

 

 

 

 

I en forskningsrapport rekommenderade man att göra en radikal förändring i sin livssituation vart 11e år. Varför just vart 11:e år framgick inte. Men visst ligger det något i att livet behöver piggas upp med jämna mellanrum för att man inte ska stelna i formerna. Man får anstränga sig lite mer, och växer av ansträngningen.

 

Vid två tillfällen har jag gjort radikala förändringar i min livssituation. Den första var att jag avbröt mina juridikstudier i Uppsala och återvände till Frösön för att frilansa inom musikbranschen.

 

Det blev ungefär 11 år som präglades av musik i olika sammanhang. Jag lärde mig en hel massa elektronik, och skulle inte tveka att ge mig på en gammal rörförstärkare. Jag fick möjlighet att arbeta med ett lokalt musikgeni, Tommy Borg. Tillsammans jobbade vi fram material som hamnade hos Marianne Music i Skara. Det hade kunnat gå riktigt illa, om vi inte till slut hade blivit refuserade av självaste Bert Karlsson. Samarbetet med Tommy Borg fick en "grand finale" i TV2. Direktsändning inför en förfärlig massa tittare, en fredagkväll 1979. Därefter tog en ny fas vid, som butikschef under några år på Hagström Musik i Örebro.

 

Den andra radikala förändringen var när jag flyttade till Stocklolm för att börja arbeta som revisor. Det fanns små möjligheter att få jobb som ekonom i Örebro vid den tidpunkten. I Stockholm var situationen en helt annan, i synnerhet i revisionsbranschen.

 

En liten revisionsbyrå i Hägersten blev inkörsporten till yrket. När jag tänker tillbaka inser jag hur lite jag egentligen kunde om revision, men jag hade en desto duktigare chef, och efter hand så började ett logiskt mönster växa fram.

 

En annan teori är att man tänker mer i script ju äldre man blir. Script betyder i det här sammanhanget att man inte behöver förstå allt i detalj, utan att det räcker med fragment för att en helhet skall framträda. Det är som att få de första tre - fyra orden i ett ordspråk, så kommer resten automatiskt, och man förstår innebörden utan att analysera orden.

 

Detta är en av grundstenarna i revisionsyrket och är grundat på erfarenhet. Man hittar script som man känner igen. Efter några år i yrket hittar man snabbt till de script som indikerar att det brukar finnas brister. Till viss del så sker det omedvetet. Omgivningen kallar det för revisorsmagnetism.

 

Skillnade mellan yngre och äldre professionella är att de yngre jobbar snabbare, men måste gå igenom alla detaljer för att arbeta fram ett resultat. Vi äldre går genvägar via de script som vi har lärt oss under åren. I genomsnitt kommer vi fram till resultatet lika snabbt.

 

 

 

 

 

Det finns inget så  meningslöst som ett kompetent utförande av det som inte borde utföras alls. (Peter Drucker) 

 

 

Mitt favoritcitat stämmer väl överens med mina erfarenheter under 25 år som revisor. En stor del av vad vi utför har inget egentligt syfte utan handlar mer om att göra saker rätt i stället för att göra rätt saker.